Tuesday

Sommerens malekurs 2012 - LANDSKAP uten grenser - uten kart.

Tett på, langt unna.

Det vil alltids være ulike innfallsvinkler og ulike nivåer i en gruppe elever. Fordelen med dette er at alle fra nybegynnere/erfarne, de som trekkes til det abstrakte så vel som representativt maleri har ulike ting å hente ut og tilføre kurset. Og slik var det også i sommer.

Alle tok utgangspunkt i naturen, fra de små intime rom i mors hage til det "åpne" landskapet i bukta ved Støtvig - horisonten, fyret eller sand og skjell.  Noen undersøkte bestemors hage og det indre landskapet og en annen tok for seg utsikten fra barndommens soverom. Med andre ord, rom for så mange tolkninger. 

Joanna i Marys hage 

Uken startet med en oppvarmingsøvelse for å få igang hode, hånd og hjerte samspillet. Finne fram til spor og uttrykk som sier noe om følelser og utvikle det visuelle språket.  Et bilde består av mange spor og det er hånden som setter disse sporene. For å forstå sporene, må vi verdsette håndens bevegelser og det individuelle uttrykket vi alle har.
Ellers forsvant dagene med både de store og de små arbeider. Noen fordypet seg i fargelære, studerte andre kunstneres uttrykk mens andre hadde et bestemt tema som det skulle arbeides med.  

Alt i alt en intensiv uke med mange inntrykk, uttrykk og erfaringer. 
Takk for i sommer og velkommen igjen.

No comments: