Thursday

Tegning - det starter med streken

Tegning ligger til grunn for det meste uansett stilen eller media. Og kan du skrive, kan du tegne! Er du trygg når du tegner vil dette føre til et mer personlig uttrykk i bildende dine. Vi går gjennom livet vårt og oppfordres til å være rasjonell hele tiden. Skal vi lære å tegne må vi slippe tak i den rasjonelle delen og få tak på sansingen.  Men dette tar tid og ikke noe vi kan skru på uten videre. Den følsomme delen av hjernen må komme på banen. Går hånden for fort frem, blir det ofte mekanisk, slik man tror det skal være, ikke slik det faktisk er. Her må vi trene på å se!


Altfor mange er fokusert på "talent". Tegning er noe vi utvikler - ikke noe knapp man trykker på - og som pianisten - øvelse over tid gir erfaring, forståelse og kunnskap - og du tegner mer tillitsfullt.

Tegnekurset "Streken og uttrykk" 4. og 5. februar tok sikte på å gjenoppdage gleden av å tegne. Vi så på flere måter å sette spor, bygge form, bevegelse og finne frem til vår personlige håndskrift. Et viktig element i det å tegne er å velge det materialet og redskap som best uttrykker og får frem ideen din. Vi så på og undersøkte forskjellige papirkvaliteter, kull, pasteller, kritt og blyanter.

No comments: